Φρεσκάρισμα Γερμανικών

2022.01.27 05:53 mysterious_human2 Φρεσκάρισμα Γερμανικών

Θέλω να φρεσκάρω τα γερμανικά μου γιατί θα τα χρειαστώ για λόγους εργασίας. Απο την εταιρεία ζητάνε Β2 επίπεδο. Πηρα το Β2 πριν καμια δεκαετία. Υπάρχει κάπου υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει;
Τη φάση με τις ταινίες και τα βίντεο την δοκιμάζω αλλα δεν μου δίνει την αυτοπεποίθηση οτι ξέρω και θα μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω.
submitted by mysterious_human2 to greece [link] [comments]


2022.01.27 05:53 wannaimprove2 How to ask for personal space in this scenario?

Hi ! I (21F) am in a bit of a strange situation with my roommate/ friend (21F), who I will call roommate B, and I am in need of some advice. I currently live in an apartment with roommate A and roommate B (both 21F) and a cat(1F..lol) and have lived together on and off with both of them for about 4 years. I am friends with both roommates, but have recently had a slight falling out with roommate B. The cat, who is very lovely, belongs to roommate A and has been living with us for a couple of months. The cat loves laying on me while I am in bed, which I totally don't mind! In fact, I love that the cat is super cuddly with me. The problem is that roommate B loves to come next to my bed and pet the cat while it is laying on me. I really dislike that my personal space is being invaded when this happens, but I feel like I can't ask her to not the pet the cat while she is on me, because the cat belongs to roommate A. How can I ask roommate B not the pet the cat while she lays on me in the nicest way possible? Any advice would be appreciated! Thank you.

TLDR: How can I ask roommate to not pet my other roommate's cat when the cat is laying on me as I feel it invades my personal space?
submitted by wannaimprove2 to relationship_advice [link] [comments]


2022.01.27 05:53 nicbentulan How does Anna Rudolf beat Hikaru Nakamura in this rook vs queen endgame fortress that came from a choker game (chess + poker)?

submitted by nicbentulan to ChessAnalysis [link] [comments]


2022.01.27 05:53 crytoloover 🔴BREAKING: US FED CRYPTO DECISION | BTC Explosive Move | Elon on Dogecoin | Crypto Crash News Today

submitted by crytoloover to coinmarketbag [link] [comments]


2022.01.27 05:53 Rastafarian01 PS4 EU LFP - ST AND CAM PLS

Need ST and CAM
submitted by Rastafarian01 to fifaclubs [link] [comments]


2022.01.27 05:53 Artemis732 anyone able to get a comfortable fit with the kiwi design strap and steelseries arctis 7?

howdy, i've an arctis 7, an oculus quest 2, and a kiwi design elite strap. a comfortable fit just seems impossible. also know i use a link cable, which definitely doesnt help things, but constantly switching between the oculus and the arctis 7 whenever i wanna hop on vr gets real annoying
submitted by Artemis732 to OculusQuest2 [link] [comments]


2022.01.27 05:53 loveslife-12345 Was Susan destined to have a sad ending?

Cast your minds back to the S1 finale, remember when Mary Alice's VO said she hopes -
"they all find what they are looking for, but not all of them will because thats not the way life works out and not everyone gets a happy ending"
Notice that the camera pans on Susan as she says this. Was Mike and Susan's love story always intended to end tragically? With one of them dying.
The fact that Mike died in the end and that there were plans to kill Susan off in S5/6 also suggests her story was doomed to begin with.
What does everyone else think?
submitted by loveslife-12345 to DesperateHousewives [link] [comments]


2022.01.27 05:53 supermutantconcubine H: Bundle! Qffrfr Fixer and TSFFRFR Mini + Trade List. W: AAFFR90 Gat Plas.

Good day!
I'm offering a Qffrfr Fixer and TSFFRFR and/or other trades from my list for an AAffr90 GP. I will bundle. Name your price.
Thanks!
Weapon Trades: - AA/FFLVC GP - Ari/Exp/90rw Railway - Furious/Exp/15rl Railway - Furious/50c/LVC Fixer - N/50c/LVC The Fixer - Q/FFFR Fixer - TS/50c/90 Railway - TS/50c/90 Gatling Gun - TS/50c/LVC Combat Shotty - TS/FFFR Minigun - TS/50c/15rl Fixer - Vamp/50c/15rl Fixer - Zealots/FFLVC Fixer
Armor Trades: - OE/Ap/Cav Hvy Combat CP - Uny/Ap/Sneak Hvy Metal CP - Uny/Ap Sneak Metal RL - Uny/Ap/Cav Leather LL - Uny/Int/WWR Sturdy Leather RL - Emmett Mtn Hazmat Lvl 50
Plans: - Assault Rifle - Bladed Commie Whacker - UC Core Assembly
submitted by supermutantconcubine to Market76 [link] [comments]


2022.01.27 05:53 Front-Ad-6317 Let's make this top post of this month

Let's make this top post of this month submitted by Front-Ad-6317 to dankinindia [link] [comments]


2022.01.27 05:53 RinaChoice 10 Full Body Beginner Moves | No Equipment

10 Full Body Beginner Moves | No Equipment submitted by RinaChoice to HIITatHome [link] [comments]


2022.01.27 05:53 ProfProgramm3r Which would be better? The Canon 4000D or Canon EOS Rebel T7 (2000D)

The 4000D has 18 mp and the t7 has 24. That's the only descernible difference that I see
submitted by ProfProgramm3r to AskAstrophotography [link] [comments]


2022.01.27 05:53 will-anybody-talk 21M. DEFINITELY a bit of a ramble.

Hey all, I can’t sleep for shit ‘cause I had coffee for the first time in a month and everyone I know is asleep so I have no one to talk to. Fuckin tragic, right?
I’m gonna tell ya, I don’t really have a filter. I don’t take myself very seriously, no one picks on me more than I do. So you’re free to do it as well, just expect it back! I find those are the best types of friendships, haha.
I fuckin hate small talk because I suck at it, I also just don’t click with random people. If we’re talking and I’m getting ‘off’ feelings, I tend to shut down. If I don’t like ya early on it probably won’t change; it’s a weird phenomenon.
I’m a musician, but I suuuck. I play the guitar and sing, my music theory knowledge is limited but I’m workin on it! My favorite band is Ween and I’m as goofy as you’d expect based on that. I love video games too, I’m also a bit of a stoner. Maaaaybe more than a bit these days.
If you wanna talk, hit me up, but try not to be under 18 or a fucking weirdo! At least, be the good type of weirdo!
submitted by will-anybody-talk to friendship [link] [comments]


2022.01.27 05:53 Tkhrnaj 菅直人(1月21日) 「私の「維新」と戦う有志の会構想に対し、色々な意見が寄せられている。大阪都構想は2度の住民投票で否決され、「維新」自体も断念を表明。今は「身を切る改革」をスローガンに知事や市長経験者がテレビをジャックし、既成政党からの鞍替え政治家を集め、既存の与野党に飽き足らない人に強くアピール」

菅直人(1月21日) 「私の「維新」と戦う有志の会構想に対し、色々な意見が寄せられている。大阪都構想は2度の住民投票で否決され、「維新」自体も断念を表明。今は「身を切る改革」をスローガンに知事や市長経験者がテレビをジャックし、既成政党からの鞍替え政治家を集め、既存の与野党に飽き足らない人に強くアピール」 submitted by Tkhrnaj to newsokuexp [link] [comments]


2022.01.27 05:53 Joey041298 How do I do battery gauge reset?

Should I have my battery plugged in the entire time?
I am at step 2/3 on my T495s and it says calibrating to low battery power. kind of confused because when I started, it said I should keep it plugged in. But how does it go to low battery power if it's plugged in?
submitted by Joey041298 to thinkpad [link] [comments]


2022.01.27 05:53 Sekt- Is this Hytest I found buried in the garden worth the effort?

Is this Hytest I found buried in the garden worth the effort? submitted by Sekt- to Axecraft [link] [comments]


2022.01.27 05:53 DorisLane GitLab: Already in the future!

GitLab: Already in the future! submitted by DorisLane to DevOpsLinks [link] [comments]


2022.01.27 05:53 3mobdotcom QV exits from Big Brother Mzansi for \'personal reasons\'

QV exits from Big Brother Mzansi for \'personal reasons\' submitted by 3mobdotcom to Zimbabwe [link] [comments]


2022.01.27 05:53 pnglol 💀

💀 submitted by pnglol to FortniteMemes [link] [comments]


2022.01.27 05:53 OctavianRim How do I romance everyone in Kingmaker?

So I've got a Bag of Tricks but can't figure out what to do in order to be able to romance anyone I want.
submitted by OctavianRim to Pathfinder_Kingmaker [link] [comments]


2022.01.27 05:53 OccultofNebula Peanut Allergies I picked up from magic leaf in Tulsa. Smells just like peanut butter!

Peanut Allergies I picked up from magic leaf in Tulsa. Smells just like peanut butter! submitted by OccultofNebula to OKmarijuana [link] [comments]


2022.01.27 05:53 Elegant_Ad_1761 Hey you all! Hope you guy's are have an amazing day... can you tell me what the difference is between us catholics and Christians.

Like do we both belive in the one god? Do we have the same virtues.
I'm very confused.
submitted by Elegant_Ad_1761 to Catholicism [link] [comments]


2022.01.27 05:53 gwynd89 Question about shadow charged attacks.

Hey all just wondering if anyone know if I’ll be able to teach my shadow Pokémon a new charged attack, after I’ve already replaced frustration, once the event is over?
Sorry for all the commas!
submitted by gwynd89 to PokemonGoFriends [link] [comments]


2022.01.27 05:53 thesaiyanbatsy Things got alittle crazy today 🤣

Things got alittle crazy today 🤣 submitted by thesaiyanbatsy to FortNiteMobile [link] [comments]


2022.01.27 05:53 NormanNOconsecue2394 Yo también lo odio 😔

Yo también lo odio 😔 submitted by NormanNOconsecue2394 to MAAU [link] [comments]


2022.01.27 05:53 SliceWorth730 One billion views

One billion views submitted by SliceWorth730 to unOrdinary [link] [comments]


http://euro-cold.ru